معرفی اجمالی مرکز:
مرکز علمی کاربردی شهرداری قم در سال 1382 به همت شهردار
محترم وقت قم و با اخذ مجوز از سازمان شهرداریهای کشور و موافقت دانشگاه جامع علمی-
کاربردی تاسیس گردید.
از بدو تاسیس مرکز ، وظیفه تبیین خط مشی وبررسی مسایل جاری
و توسعه و گسترش مرکز به عهده شورای معین مرکز می‌باشد که اعضا آن برای یک دوره 4
ساله انتخاب می شوند که متشکل از ریاست محترم شورای اسلامی شهر ، شهردار محترم قم،
ریاست دانشگاه جامع واحد استان ، رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ، یکی از
اعضای شورای اسلامی شهر، رییس مرکز و 2 نفر از اساتید مرکز می باشد.
فعالیت مرکز
در ابتدا با 3 رشته ( معماری- شهرسازی- نرم افزار کامپیوتر ) در مقطع کاردانی آغاز
گردید.
در حال حاضر تعداد 1000نفر دانشجو در مقطع کاردانی وکارشناسی نا پیوسته
به روش های ترمی و پودمانی مشغول به تحصیل می باشند .
همچنین تعداد 600نفر
دانشجو از این مرکز فارغ التحصیل شده اند.
آدرس مرکز : قم خيابان خاكفرج– كوچه
77–نبش كوچه 6– مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم
تلفن : 02516603341 فکس :
02516709488رياست مركز آموزش علمي- كاربردي شهرداري قم
حسین آزاد دانا
تاریخ تولد : 1345

محل تولد : تهران

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : معارف
اسلامی و اقتصاد

سوابق مديريتی و اجرايی:
رییس اداره آمار و برنامه
ریزی مدیریت برنامه ریزی شهرداری قم 1385
سرپرست سازمان میادین شهرداری قم
1386
رییس امور اداری شهرداری قم 1387
مدیر حسابرسی داخلی و امور مجامع
شهرداری قم 1388-1389
جانشین معاون فرهنگی شهرداری قم 1390
رییس مرکز آموزش
علمی- کاربردی شهرداری قم 1391