پروتز آرنج یک دستگاه پزشکی است که برای جبران و تقویت عملکرد آرنج استفاده می‌شود. پروتز آرنج به صورت سفارشی بر اساس نیاز و وضعیت هر فرد ساخته می‌شود. نقل شده از مشرق نیوز و کلینیک پایار که پروتز آرنج معمولاً از موادی مانند پلاستیک، فلزهای سبک مانند آلومینیوم یا کربن، بندهای متحرک و سیستم‌های فشاری تشکیل شده است.
منبع:
پروتز آرنج⭐قیمت پروتز آرنج(ساخت پروتز زیر آنج و بالای آرنج) (payarcenter.com)