خیلی ممنون از همه بزرگوارانی که بمن کمک کردن

گوشی ال 50 پیشنهاد اقای سپهرادو خریدم خداروشکر خوبه و ازش راضیه مادرم
اقای سپهراد ممنونم از کمکتون لطف کردین