سلام

اگر قصد وسط قرار دادن یک Div با position fixed را دارید از کد زیر در css استفاده کنید

مثلا یه منو را فیکس کردید منو به حالت شناور میاد فقط با کد زیر میتونید آنرا وسط قرار دهید

کد:
#menu{

position:absolute;

left:0;

right:0;

margin-left:auto;

margin-right:auto;

}
به همین سادگی