مشاهده RSS Feed

فدک

علائم مومنین!

به این مطلب امتیاز بدهید
یونس ابن یعقوب از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که:
[در خصوص مومنان]

هر بدنی که چهل روز آسیبی به آن وارد نشود، ملعون است و دور از رحمت خداوند.

گفتم: واقعاً ملعون است!؟ فرمود: بله. گفتم: واقعاً!؟ باز فرمود: بله.
پس چون امام(ع) سنگینی مطلب برای من را مشاهده کرد، فرمود: ای یونس!
از جمله ی بلا و آسیب به بدن، همین خراش پوست و ضربه خوردن و لغزیدن و یک سختی و خطا کردن و پاره شدن بند کفش و چشم درد و مانند اینها است
[نه لزوماً مصیبت های بزرگ].
مومن نزد خداوند با فضیلت تر و گرامی تر از آن است که بگذارد چهل روز بر او بگذرد و گناهانِ او را پاک ننماید؛ ولو به یک غم پنهان در دل، که او نفهمد این غم از کجا حاصل شده است. به خدا قسم، وقتی یکی از شما سکه های درهم را در کف دست وزن می کند و متوجه نقصان آن شده و غصه دار می شود، سپس دوباره وزن می کند و متوجه می شود که وزنش درست بوده، همین غصه ی کوتاه و گذرا، موجب آمرزش برخی از گناهان اوست.
الوسائل : 11 / 518 ج 7 والبحار : 76 / 354 ج 21 عن كنز الكراجكي : ص 63 بإسناده عن يونس بن يعقوب

Submit "علائم مومنین!" to Digg Submit "علائم مومنین!" to del.icio.us Submit "علائم مومنین!" to StumbleUpon Submit "علائم مومنین!" to Google

نظرات

  1. sara best آواتار ها
    خدایا مرسی که بی وقفه منو مورد آمرزش قرار میدی!
  2. نگــــار آواتار ها
    الهی العفــــو
  3. hasty آواتار ها